Ποια είναι η διαδικασία αφού υποβάλλω μια αίτηση;

( By. dvadmin )

Μετά την υποβολή της αίτησης μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της. Η αίτησή σας παίρνει Αριθμό Πρωτοκόλλου και στην συνέχεια χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο που θα αναλάβει να την διεκπεραιώσει.